Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisi (1960-2020) (Ülkelerin Gayrisafi Yurtiçi Hasılaları (milyar$))