İllere Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sayıları ve İl Nüfusları ile Karşılaştırma Yüzdesi (%) (27.06.2024)


İllere Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sayıları ve İl Nüfusları ile Karşılaştırma Yüzdesi (%) (27.06.2024)
Veri: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Harita: DrDataStats.com

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre oluşturulan yukarıdaki haritada iller tıklandığında iki veri görülmektedir: Sayı verisi o ildeki Geçici Koruma Altında Olan Suriyeli sayısını verirken oran verisi o ildeki Geçici Koruma Altında Olan Suriyeli sayısının ilin toplam nüfusuna göre oranını vermektedir.

27 Haziran 2024 tarihi itibariyle Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3.112.683’tür. Bu veri, Türkiye nüfusunun % 3,65’ine denk gelmektedir.

İller bazında bakıldığında en fazla sayıda Suriyeli’nin İstanbul’da olduğu (530.506 kişi); il nüfusları ile karşılaştırıldığında ise en yüksek oranda Suriyeli’nin Kilis’te olduğu (% 44,98) görülmektedir.

Türkiye: 3.112.683 kişi (% 3.65); 1-İstanbul: 530.506 kişi (% 3.39); 2-Gaziantep: 429.855 kişi (% 19.86); 3-Şanlıurfa: 272.788 kişi (% 12.32); 4-Hatay: 257.090 kişi (% 16.64); 5-Adana: 218.220 kişi (% 9.61); 6-Mersin: 201.521 kişi (% 10.4); 7-Bursa: 171.457 kişi (% 5.33); 8-Konya: 121.947 kişi (% 5.26); 9-İzmir: 119.671 kişi (% 2.67); 10-Ankara: 89.743 kişi (% 1.55).