İllere Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sayıları ve İl Nüfusları ile Karşılaştırma Yüzdesi (%) (10.08.2023)


İllere Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Sayıları ve İl Nüfusları ile Karşılaştırma Yüzdesi (%) (10.08.2023)
Veri: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Harita: DrDataStats.com

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre oluşturulan yukarıdaki haritada iller tıklandığında iki veri görülmektedir: Sayı verisi o ildeki Geçici Koruma Altında Olan Suriyeli sayısını verirken oran verisi o ildeki Geçici Koruma Altında Olan Suriyeli sayısının ilin toplam nüfusuna göre oranını vermektedir.

10 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3.307.882’dir. Bu veri, Türkiye nüfusunun % 3,88’ine denk gelmektedir.

İller bazında bakıldığında en fazla sayıda Suriyeli’nin İstanbul’da olduğu (531.996 kişi); il nüfusları ile karşılaştırıldığında ise en yüksek oranda Suriyeli’nin Kilis’te olduğu (% 51,36) görülmektedir.

Türkiye: 3.307.882 kişi (% 3.88); 1-İstanbul: 531.996 kişi (% 3.34); 2-Gaziantep: 434.045 kişi (% 20.15); 3-Şanlıurfa: 317.716 kişi (% 14.64); 4-Hatay: 298.830 kişi (% 17.72); 5-Adana: 239.660 kişi (% 10.54); 6-Mersin: 234.570 kişi (% 12.24); 7-Bursa: 170.507 kişi (% 5.34); 8-İzmir: 135.246 kişi (% 3.03); 9-Konya: 119.555 kişi (% 5.21); 10-Ankara: 91.139 kişi (% 1.58).