İllere Göre Türkiye’de Akraba Evliliği Yapmış Bireylerin Sayıları ve Oranları (%) (16+ Yaş)

İllere Göre Türkiyede Akraba Evliliği Yapmış Bireylerin Sayıları ve Oranları (%) (16+ Yaş)