İllere Göre Türkiye’de Cinsiyet ve Tek Yaş Bazında Nüfus (Yaş Grupları)

İllere Göre Türkiye Cinsiyet ve Yaş Bazında Nüfus (Yaş Grupları)