İllere Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Isınma Amacıyla En Çok Kullanılan Ana Yakıt Türüne Göre Dağılımı

İllere Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Isınma Amacıyla En Çok Kullanılan Ana Yakıt Türüne Göre Dağılımı