İllere Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlardaki Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı

İllere Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlardaki Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı