İllere Göre Türkiye’de Sinagog Sayıları (2022 Yılı)


İllere Göre Türkiye’de Sinagog Sayıları (2022 Yılı)
Harita: DrDataStats.com

Türkiye’de yaklaşık 20.000 Yahudi yaşamaktadır.