İllere Göre Türkiye’de Tipine Göre Hanehalkı Sayıları ve Oranları

İllere Göre Türkiyede Hanehalkı Tipleri