İllere Göre Türkiye’de Tipine Göre Hanehalkı Sayıları ve Oranları

11319

İllere Göre Türkiyede Hanehalkı Tipleri