İllere ve Gelin’in & Damat’ın Yaş Gruplarına Göre Türkiye’de Evlilik Sayıları

İllere ve Gelin & Damat Yaş Gruplarına Göre Türkiyede Evlilik Sayıları