İllere, Yıllara, Cinsiyete ve Yaş Gruplarına (15+ Yaş) Göre Türkiyede Medeni Durum

İllere, Yıllara, Cinsiyete ve Yaş Gruplarına (15+ Yaş) Göre Türkiyede Medeni Durum