Mülteci Kime Denir? Sığınmacı Kime Denir? Göçmen Kime Denir? Düzensiz Göçmen Kime Denir? Vatansız Kime Denir?

Mülteci, Birleşmiş Milletler (BM) Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme’ye göre “ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan, bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir.” Mülteciler, eğer gönüllü değillerse ülkelerine gönderilemezler. [1]

Sığınmacı, uluslararası koruma arayan, iltica talebinde bulunmuş ama henüz iltica talebi kabul edilmemiş olan, yani daha iltica sürecinin başında olan resmi olarak mülteci statüsü verilmemiş kişileri ifade eder. [2]

Göçmen, ülkesinden ekonomik ya da diğer nedenlerle göç etmiş kişileri ifade eder. Göçmen ülkesini kendi isteğiyle terk ederken mülteci ya da sığınmacı ülkesini terk etmek zorunda kalan kişidir. [2]

Düzensiz göçmen, göç ettiği ülkenin yasalarını ihlal ederek o ülkeye giriş yapan, ülkede kalmak için yasal hakkı olmayan kişiyi ifade eder. Bazı durumlarda göçmenler dikkatsizlik ya da keyfi ve adil olmayan nedenlerle de düzensiz göçmen durumuna düşebilirler. [3]

Vatansız, hiçbir Devlet tarafından hukukunun işleyişi çerçevesinde vatandaş olarak sayılmayan kişi olarak tanımlanmkatdır. [4]