Türkiyede Bölgelere (İBBS-1: 12 Bölge) Göre Sezaryen Doğumların Canlı Doğumlar İçindeki Oranı (%)

Türkiyede Bölgelere (İBBS-1: 12 Bölge) Göre Sezaryen Doğumların Canlı Doğumlar İçindeki Oranı (%)