Türkiye’de Bölgelere (İBBS-2: 26 Bölge) Göre Gelir Dağılımı (Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre)

Türkiyede Bölgelere (İBBS-2: 26 Bölge) Göre Gelir Dağılımı (Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre)