Türkiye’de Elektrik Dağıtım Şirketlerine Göre Elektrik Kayıp Oranları (2021 Yılı)


Türkiye’de Elektrik Dağıtım Şirketlerine Göre Elektrik Kayıp Oranları (2021 Yılı)
Harita: DrDataStats.com

Elektrik piyasasında kayıplar teknik veya teknik olmayan sebeplerle oluşur. Teknik sebepler; iletim hatlarından, ısıdan kaynaklı sebeplerdir. Teknik olmayan sebepler ise veri girişi hataları, ölçümleme hataları, yasal olmayan tüketim gibi sebeplerdir. Harita üzerinde İstanbul verisi İstanbuldaki dağıtım şirketlerinin ortalama kayıp oranıdır.