Türkiye’de En Çok Kullanılan Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan İsimleri

Türkiye’de en çok kullanılan cadde, sokak, bulvar veya meydan ismi Atatürk’tür. İkinci sırada Cumhuriyet; üçüncü sırada ise Fatih ismi yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isimleri belediyelerce verilir.

Adres ve Numaralandırmaya İlişkin Yönetmelik’in 14. maddesi gereğince bir belediye sınırları içinde, aynı ad birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere verilemez. Yine Yönetmeliğin 19/c maddesi gereğince sokak ad veya numara levhaları, sokaktaki tek veya çift numaralı binalardan birincisi ile sonuncusunun kolayca görülebilecek yerlerine konulur. Uzun sokaklarda, önemli köşe başlarında uygun görülen sabit yerlere ayrıca sokak ad veya numara levhaları konulur.

Yukarıda sıralanan mevzuat gereğince Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılı verilerine göre Türkiye’de en çok kullanılan cadde, sokak, bulvar ve meydan isimleri şu şekilde sıralanmıştır:

1-Atatürk: 3.618 kez
2-Cumhuriyet: 3.008 kez
3-Fatih: 1.403 kez
4-Gül: 1.331 kez
5-Okul: 1.212 kez
6-Karanfil: 1.211 kez
7-Lale: 1.200 kez
8-Menekşe: 1.197 kez
9-İnönü: 1.089 kez
10-İstiklal: 1.075 kez