Türkiyede İkamet Edilen İlçeye Göre Nüfusa Kayıtlı Olunan İl (İlçedekiler Nereli?)

Türkiye için göç olgusu – köyden şehre göç – onlarca sosyo-ekonomik sonuçları olan bir gerçek. 1975-1980 yılları arasında bile 2 milyon 160 bin kişi Türkiye’de bir ilden başka bir ile göç etmiş. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirler yıllar boyu göç üstüne göç alırken bu göç hem göç edilen illerin hem de göç ettikleri illerin sosyo-ekonomik yapılarını değiştirmiştir.

Türkiye içinde göçlerin devamlı sürmesi özellikle göç edilen illere yapılan sağlık, kültür, eğitim gibi alanlarda yapılan yatırımların da devamlı daha fazla olmasını sağlamıştır. Sosyal yapısı değişen şehirlerde birçok “köy” veya “hemşehri” derneği kurulmuş, göç edenler ayrıldıkları illerle olan ilişkisilerini kesmemeye çalışmışlardır.

Aşağıdaki form Türkiye’de yaşadığınız ilçede kimlerin (hangi ilin kütüğüne kayıtlı kaç kişinin) yaşadığını sayı ve oran olarak göstermektedir. İyi eğlenceler.

Türkiyede İkamet Edilen İlçeye Göre Nüfusa Kayıtlı Olunan İl (İlçedekiler Nereli?)