Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ülke ekonomilerinin uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması, teknoloji transferinin sağlanması, üretim ve istihdamın arttırılması, yabancı sermaye girişinin hızlandırılması ve büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları oluşturulması için oluşturulur. İlk OSB uygulamaları 19. yüzyılın sonlarında İngiltere’de, daha sonra ise Amerika Birleşik Devletleri’nde görülmüştür. Sanayi için altyapılı arsaların oluşturulduğu OSB uygulamasına Türkiye’de ilk olarak Bursa’da başlanmıştır. 1962-2002 yılları arasında hizmete giren OSB sayısı 70 olurken, 2021 yılında faal durumda olan OSB sayısı 257 olmuştur. [1]

2021 yılı itibarıyla Türkiye’de yapımı planlamış olan 28 OSB, kamulaştırılması yapılan 27 OSB ve altyapısı yapılan 41 OSB mevcuttur. 2021 yılında faal durumda olan 257 OSB’nin 249’U Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onaylı OSB iken 8’i Tarım ve Orman Bakanlığı Onaylı TDİOSB’dir. Aşağıdaki tablo OSB’in fiili durumlarına ve türlerine göre dağılımlarını göstermektedir.

TÜRPlanlamaKamulaştırmaAltyapıİşletmeTOPLAM
OSB162239249326
TDİOSB1252827
TOPLAM282741257353

EKLER:

  1. İllere Göre Türkiye’de Faal Durumda Olan Organize Sanayi Bölgelerinin Dağılımı (2021 Yılı)
  2. İllere, Türlerine ve Fiili Durumlarına Göre Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Listesi (2021 Yılı)