Türkiye’deki Yabancı Liseler ve Tarihçeleri

Türkiye’de faaliyet gösteren 10 yabancı lisenin 11 okulu bulunmaktadır. Liselerden 1’i Alman lisesi (Özel Alman Lisesi), 1’i Amerikan lisesi (Özel Amerikan Robert Lisesi), 1’i Avusturya lisesi (Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu), 5’i Fransız Lisesi (Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi) ve 2’si İtalyan lisesi (Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi, Özel İtalyan Lisesi) olarak hizmet vermektedir. Saint Joseph Fransız Lisesi’nin hem İstanbul’da hem de İzmir’de şubesi bulunmaktadır. Aşağıda bu liseler hakkında bilgiler verilmiştir:

1-Özel Alman Lisesi (İstanbul)

“İstanbul Alman Lisesi, “Alman ve İsviçre Okulu” olarak 1868 yılında kurulmuştur. Mevcut bina, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 1896 yılında inşa edilmiştir. Köklü bir geçmişe sahip olan kurum, Alman yurt dışı okulları arasında, kültürel bağlamda “karşılaşma okulu” olarak faaliyet gösterir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Meşrutiyeti ilân etmesinden sekiz yıl, Almanya’da ulusal birliğin kurulmasından iki yıl önce “Alman-İsviçre Okulu” olarak kurulan okul, kuruluşunu takip eden on yıllık dönemler içinde derin izler bırakan tarihsel devrimler geçirmiştir.” [x]

Adres: Şahkulu Mah. Şah Kulu Bostan Sk. Ozel Istanbul Alman Lısesı Blok No: 8 Beyoğlu / İstanbul

2-Özel Amerikan Robert Lisesi (İstanbul)

“Robert Kolej, ABD sınırları dışında kurulmuş olan en eski Amerikan eğitim kurumudur. 1863 yılında erkek öğrencilere hizmet vermek amacıyla Bebek’te kurulan okulu, 1871 tarihinde kız öğrencilere eğitim veren Amerikan Kız Koleji takip etmiştir. 1971 yılında bu iki okulun birleşmesiyle Robert Kolej’de karma ortaöğretim verilmeye başlanmıştır. Robert Kolej, kuruluşundan günümüze, 150 yılı aşkın bir süredir çeşitli evrelerden geçerek Türkiye’nin en köklü ve önde gelen eğitim kurumlarından biri olma niteliğini sürdürmüştür.

Amerikalı eğitimci Dr. Cyrus Hamlin tarafından başlatılan girişime, Christopher Rhinelander Robert adlı New York’lu bir iş adamının verdiği destek sonucu Robert Kolej, 16 Eylül 1863 tarihinde Bebek‘te eski bir ahşap binada 4 erkek öğrenci ile kapılarını açmıştır. 1871‘de ise, Gedikpaşa‘da, Bostonlu hayırseverlerin desteği ile Amerikan Kız Koleji (ACG) kurulmuştur. ACG için daha sonra Üsküdar’da bir kampüs arazisi satın alınarak ilk bina inşa edilmiştir. Okul, Gedikpaşa’dan Üsküdar’daki kampüse 1876 yılında taşınmıştır. Üsküdar’da meydana gelen yangın sonrasında, ACG Arnavutköy‘de daha geniş bir araziye kurulmuş olan ve bugün Robert Kolej olarak bilinen okul kampüsüne 1914 yılında yerleşmiştir.

ACG ve RC uzun yıllar özerk oldukları halde, zamanla birbirine bağlanmıştır. 1932’de bu iki okul bir müdürün idaresi altında birleşmiş, 1959’da ise tek bir mütevelli heyeti tarafından yönetilmeye başlamıştır. 1971 yılında Bebek kampüsündeki lise öğrencileri Arnavutköy kampüsüne taşınmış ve Robert Kolej’de karma eğitim hayata geçmiştir. Aynı yıl Bebek kampüsündeki binalar devlete devredilerek, burada ‘‘Boğaziçi Üniversitesi’’nin tohumları atılmıştır. 1997 yılında uygulamaya konulan yeni yönetmelik gereğince ilköğretimin sekiz yıla çıkmasıyla birlikte ise Robert Kolej’in orta okulu kapanmış, eğitim lise olarak sürdürülmeye başlanmıştır. Günümüzde, Robert Kolej öğrencileri ilk yılı hazırlık sınıfı olmak üzere, beş yıllık lise eğitimi almaktadırlar.” [x]

Adres: Arnavutköy Mah. Bebek Arnavutköy Cad. No: 87 Beşiktaş / İstanbul

3-Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu (İstanbul)

“Okul[a] adını veren ve geçmişi 1300’lere uzanan, St.Georg Kilisesi’nin de içinde bulunduğu, bina kompleksi 1882 yılı Kasım ayında imzalanan bir anlaşma ile satın alınmış ve Almanca konuşan Katolik çocuklar için bir ilkokul ve yetimhane olarak bugünkü binasında hizmet vermeye başlamıştır. Avusturya’daki “Lazaristen ve Barmherzige Schwestern” adlı dini kuruluşların yönetimindeki okul, sonradan orta ve lise kısımları da ilave edilerek, 1913 yılında ilk lise mezunlarını vermiştir.

İttifak Devletlerinin yenilgisi ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun çöküşüyle sonuçlanan I. Dünya Savaşı sonrasında, İstanbul’daki diğer bütün Avusturya kurumları kapatılırken, St. Georg bir süre daha faaliyet göstermeye devam etmiştir. Ancak “Bu şehirde hala Almanca ders verilen bir okul olması, skandaldır!” diyen Fransız komutanın emri üzerine, St.Georg’un bütün Avusturyalı çalışanları ülkeyi terk etmek zorunda kalmış ve okul, ancak Kemal Atatürk’ün zaferinden sonra tekrar açılabilmiştir. Savaştan sonraki on yıl boyunca, ekonomik sorunlar yüzünden pek çok yabancı kurum ülkeyi terk ederken, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin hedeflerine kapılarını tamamen açan birkaç kurum arasında St.Georg Avusturya Lisesi de kalmıştır.

Ancak, 1938‘de Hitler’in Avusturya’ya girmesi ile birden bir “Alman” okuluna dönüşüveren St.Georg, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kopması üzerine 1944 yılında ikinci kez kapatılmış; St. Georg çalışanları ise ülkelerine dönmek yerine, Türkiye’nin önerisini kabul ederek, bir buçuk yıl süreyle Anadolu’da kamplara gönderilmeyi tercih etmişlerdir.

Öğretimin yeniden başladığı 1947‘den sonraki yirmi yıl içinde, Avusturya’daki yetkililerin İstanbul’daki çalışmalarla ilgilenmesi yolunda gösterilen yoğun çabalar sonucu St.Georg Avusturya Lisesi, Avusturya Eğitim Bakanlığı’na bağlı 45 Avusturyalı öğretmenin 24 Türk öğretmen ile birlikte görev yapmakta olduğu bir okul olarak bugünlere gelebilmiştir.

1998 yılında Türk eğitim sisteminde yapılan bir değişiklikle, ilköğretimin beş yıldan sekiz yıla çıkarılması, diğer yabancı okullarda olduğu gibi […] okulun orta bölümünün kapanmasına ve Hazırlık sınıfına başlayan öğrencilerin yaşının 11’den 14’e yükselmesine yol aç[mıştır.]” [x]

Adres: Bereketzade Mah. Kart Çınar Sk. Özel Santkt Georg Avusturya Tıcaret Meslek Lısesi Blok No: 2 İç Kapı No: 2 Beyoğlu / İstanbul

4-Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi (İstanbul)

“27 Kasım 1856 tarihinde açılan Notre Dame de Sion, ülkemizin ilk kız lisesidir. … Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla okul, Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış ve o dönemden itibaren Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda seçkin bir eğitim ve öğretim kurumu olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Atatürk’ün üç manevi kızının eğitimi için okulu tercih etmiş[tir.] 1971 yılında ilkokul bölümünü, 1972 yılında yatılı kısmını kapatan kurum 1989’da rahibelerin yerine yönetime laik bir müdür getirmiştir. 140 yıl kız lisesi olarak hizmet veren bu köklü okul 1996 – 1997 Öğretim Yılında geleneksel özelliklerini karma eğitimde sürdürmeye karar vererek erkek öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesinde eğitim Hazırlık + 4 yıldır. Okulda, Fransız Liselerinin kabul edilmiş müfredat programı uygulanır. Eğitim-öğretim Türkçe ve Fransızca olmak üzere iki dilde yapılmaktadır. Hazırlık yılından itibaren ikinci yabancı dil olarak İngilizce eğitimi verilir. Matematik ve Fen dersleri Fransızca olarak işlenir. … Öğrenciler, okul diplomasına ek olarak “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” Fransızca Düzey Sınavlarına girerler. (11. sınıflar için B2 sınavları, 12. sınıflar için isteğe bağlı olarak C1 sınavı) … Okulun diploması Fransız Bakaloryasına denktir. Ayrıca okul dünya çapında sadece seçkin özellikleri olan eğitim kurumlarını başarılarından dolayı ödüllendiren («FrancEducation Markası») «Label France Éducation» ile güçlenmiş bir itibar ve güvenilirliğe sahiptir.” [x]

Adres: İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Blok No: 127 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul

5-Özel Saint Benoit Fransız Lisesi (İstanbul)

1362’de Bizans mimarisiyle yapılmış kulesiyle, Benedikten Rahipleri’nin yönettiği bir manastır olarak kurulan Saint-Benoît, çevrenin fakir çocuklarının eğitim gördüğü bir okulu da bünyesinde barındırıyordu. Böylece, emek isteyen zorlu çalışmalar sonucu 1583 yılında kurulan kolejin temelleri atılmıştır.

1607’de Kral Henri IV’ün okulu geliştirmek için gönderdiği Fransız Cizvit Rahipleri, Fransız Büyükelçisi Jean Gontran De Biron de Salignac Baronu himayesinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1686 yılına çıkan yangında bina büyük hasar görmüştür.

1783 yılında Fransa kralı 16. Louis’nin emri ile Cizvit Rahipleri okulu, şimdiki sahipleri olan Lazarist Rahiplerine devretmişlerdir. Aynı dönemde Dışişleri Bakanı M. Guizot’nun yardımlarıyla bir basımevi kurulmuştur.

1880 yılında Galata’daki surların ve hendeklerin bir bölümünün satın alınmasıyla binalar Fransız Büyükelçiliği adına kayıt altına alınarak yeniden inşa edilmiş ve elçilik bu binaların ilk resmi sahibi olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’nda eğitimine ara veren okulumuzun binaları savaş sonuna kadar İstanbul Erkek Lisesi’ne ev sahipliği yaptı. Savaş sona erdikten sonra, 1919 yılında Saint-Benoît Koleji olarak 594 öğrenci ile kapılarını tekrar eğitim ve öğretime açmıştır.

Birbirinden ayrı olarak eğitim veren Saint-Benoît Lisesi kız ve erkek bölümleri 1986 yılında hazırlık sınıflarından başlayarak aşamalı olarak karışmaya başlamış ve 1988 yılında iki okul tamamen birleşerek bugünkü çağdaş kimliğine kavuşmuştur.” [x]

Adres: Müeyyetzade Mah. Kemeraltı Cad. St Benoit Fransız Okulu Blok No: 11 İç Kapı No: 1 Beyoğlu / İstanbul

6-Özel Saint Joseph Fransız Lisesi (İstanbul & İzmir)

“Okul[un] temelleri Saint Jean-Baptiste de la Salle tarafından 1684 yılında Fransa’nın Reims şehrinde atılmış olan ”Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes“e bağlı bir kurumdur. Saint Jean-Baptiste de la Salle tarafından kurulan Frerler Cemiyeti (Lasalle Enstitüsü) Türkiye’ye ilk olarak 1841‘de gelmiş ve İzmir ve İstanbul‘da birer okul açmıştır. Enstitünün 80’den fazla ülkede 1800 okulu, 60.000 eğitimcisi ve 1 milyona yakın öğrencisi bulunmaktadır.

Okul[un] temeli 1857 tarihinde (Hicrî 1274) Beyoğlu’nda, İmam Sokağında “Pensionnat Saint-Joseph” adıyla atılmıştır. 1864‘te yer darlığından Moda‘ya geçilmiş, binanın sahipleri tarafından satılması üzerine Beyoğlu‘na dönülmüştür.

Mart 1864‘te Sultan Abdulaziz’in zamanın Kadıköy Belediye Başkanı Emin Paşa’ya hitaben İrade-i Seniyesi’ni belirten fermanıyla, mektebin 3 hektarlık kendi arazisi üzerinde inşasına izin alınmıştır. Bu fermanın kaybolması üzerine, 1870 tarihli, yine Sultan Abdülaziz’in vezir Hüsnü Paşa’ya hitaben yazılan İrade-i Seniyesi’ni belirten fermanla inşaata başlanmıştır.

1870 Haziran’ındaki Beyoğlu yangınından sonra Kadıköy‘deki şimdiki okul binasının ilk temel taşı 16 Ağustos 1870’de konmuş ve aynı yılın 2 Kasım’ında, daha boyalar kurumadan derslere başlanmıştır. Bu ahşap bina taş temel üzerine kuruluydu ve iki katlıydı, fakat taraça ve üçgen çatısı ile bugünkü merkez binasına çok benziyordu. Planlar daha geniş bir bina için yapılmıştı ve okulun şöhretinin hızlı biçimde yayılması sayesinde artan ögrenci sayısıyla orantılı olarak bu genişleme çabucak gerçekleştirildi.

1872’de bugünkü satranç odasını ve Lise Müdür Yardımcısı odasını kapsayan üç dört katlı güneydoğu kanadı yapıldı. “Dépense” ve revirde görülen iç pencereler bu binadan kalmıştır. Bu kanat, merkez binasından bir kat daha yüksekti.

1874’te tamamlanan güneybatıdaki kanat, Türk Müdür Başyardımcısı odasıyla (eski öğretmenler odası) tiyatro salonunu kapsıyordu. Genişleme yeterli görülünce sıra teneffüslerde kullanılacak bahçelere geldi. 1875 ve 1876 yıllarında, biri güneybatı kanadının devamında, diğeri güneydoğuda olmak üzere halen kullanılan “Préau”lar (Sundurma) yapıldı. 1885’te bugünkü Caporal Evi (eski fizik laboratuvarı) lojman olarak inşa edildi ve 1888’de güneydoğu kanadı “Préau”ya kadar genişletildi.

Denize açılan U harfi şeklindeki binanın ahşap merkezi, kanatlardakilerden bir kat eksikti. Bu geçici ana binanın yerine bir taş bina yapılmasına karar verildi. 1895’te, ana bina bir kat yükseltildi ve üç metre genişletildi.

1900 yılında Saint-Joseph’te 300 yatılı öğrenci vardı. Binalar sağlam ve genişti. Yüzyılın başlangıcını ve 300’üncü öğrencinin kayıt oluşunu kutlamak üzere tüm öğrencilerle vapurla boğazda Beykoz’a kadar bir gezi yapıldı.

1903‘te kurulan Ticaret Enstitüsü, derslerin ciddiyeti ve mezunlarına iyi işlere yerleşme olanağı vermesiyle, büyük bir kitlenin başvurmasına yol açtı. Bu isteğe cevaben 1906’da Ticaret Enstitüsü için kuzeydoğudaki, 1907’de kuzeybatıdaki binalar inşa edildi ve 400’üncü öğrenci şerefine yine bir boğaz gezisi yapıldı. Oyun bahçelerinin tanziminden sonra okul bugünkü şeklini aldı. Ticaret Enstitüsü’nün ünü Sofya’dan Bağdat’a kadar öylesine yayıldı ki, 1910’da Osmanlı Devleti’nin Ticaret Veziri İstanbul’da açtığı Yüksek Ticaret Okulu’nun programı ve teşkilatı bu Enstitü örnek alınarak geliştirildi.

Yine aynı tarihte Haydarpaşa’da Saint-Joseph’in bir şubesi olan Saint-Louis (daha sonra Yeldeğirmeni Kemâl Atatürk Ortaokulu oldu) açıldı. Nihayet 1907’de kuzeybatı kanadının yapımıyla Saint-Joseph Lisesi’nin binası tam olarak meydana çıktı. Geriye birinci kısmın “Préau”sunu yeniden yapmak ve ikinci kısmın “Préau”sunu inşa etmek kalmıştı.

Okulun ünlü “Tabiat Bilgisi Müzesi“ni Frère Possesseur Jean ve Frère Paramont-Félix, yıllarca Türkiye’nin ve dünyanın her tarafından topladıkları böcek ve taş parçaları ile 1910‘da kurdular. Günümüzde bu müzede 1200 çeşit taş ve maden ile 10.000 çeşit böcek, kuş ve hayvan bulunmaktadır.

1912’de Balkan Savaşı’nda, zamanın Okul Müdürü şimdiki Caporal Evi’ni cepheden gelen yaralıların tedavisi amacıyla Kızılay’a tahsis etti. Frère’ler ve Soeur’ler buraya kurulan hastanenin Başhekimi Doktor Süreyya Paşa’ya yardım ettiler.

1913’te mekanik fırın açıldı ve 1940 yılına kadar ekmek okulumuzda pişirildi. Gündüzlü ve yatılı her öğrenciye saat 16.00’da küçük bir francala ile bir parça çikolata verilmeye başlandı. Bu küçük ekmeğin (Petit-Pain) eski mezunların hatıralarında bıraktığı tatlı izden ötürü mezunlar gününe Petit-Pain adı verildi.

25 Eylül 1914’ten 1919 Şubat’ına kadar savaş sebebiyle okul “Yüksek Eğitim Enstitüsü” olarak kullanıldı.

Kuruluşundan bugüne kadar okul[d]a öğrenim gören öğrencilerin sayısını kesin olarak tespit etmek olanaksızdır, çünkü 1. Dünya Savaşı esnasında okul boşaltıldığından 1920’den önceki evrak kaybolmuştur. Ancak 1922’den bu yana kayıt tutulabilmiştir. Okul[un], 1921 yılında 50., 1971’de 100., 1996’da 125. kuruluş yıldönümü kutlandı. Okulumuzun öğrenci sayısı zaman içinde 30-40 tan başlayarak 1000’e kadar çıktı. Yabancı ilkokulların kapatılması ve bu okulların geleceği hakkındaki tereddütler ile birçok öğrenci Türk liselerine geçmeye başladı ve öğrenci sayısı 750 – 800’e düştü. Günümüzde 1000 civarında devam etmekte.

Okul[da] 1975 yılına kadar 15 dakikalık teneffüslerde ve öğle teneffüslerinde voleybol ve basketbol oynanması zorunluydu. Saint-Joseph Lisesi, voleybolda 1974’ten 1982’ye kadar aralıksız 9 yıl Türkiye Liseler Şampiyonu olmuştur. Ayrıca, Türkiye’nin 6 defa katıldığı Dünya Liselerarası Voleybol Şampiyonası’nda 5 kez Türkiye’yi temsil etmiştir. 1974’te İzmir’de 4.lük, 1976’da Hollanda’da Dünya Liseler Şampiyonluğu, 1978’de Belçika’da 3.lük, 1980’de İngiltere’de 10.luk, 1982’de Belçika’da 2.lik kazanmıştır. 1983’te yeniden İstanbul Liseler Voleybol Şampiyonluğu’nu elde ederek 10 kez üst üste şampiyon olarak kırılması güç bir rekora imza atmıştır.

[Okulda] 1935 yılına kadar her yıl, binlerce seyircinin katılımıyla Spor Bayramı yapılmıştır. Okul bandosu eşliğinde gerçekleştirilen bu oyun ve gösteriler büyük ilgi toplamıştır. Okul orkestra[sı] 1965 yılına kadar her yıl klâsik müzik konserleri vermiştir. Okul orkestrası 2009 yılında yeniden yaşama geçirilmiştir ve okul içi konserlerine devam etmektedir.

1976-1977 öğretim yılına kadar yatılı olan okul[…] bu tarihten itibaren gündüzlü olmuştur. 1987 yılına kadar Erkek Lisesi olan Saint-Joseph, o yıl kapılarını kız öğrencilere de açarak karma oldu ve ilk kız mezunlarını 1996’da verdi.

Günümüzde, 1971 yılında kurulan Saint-Joseph’liler Derneği, 1992 yılında kurulan Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı ve Okul Aile Birliği okulumuzla dayanışma içinde Saint-Joseph Fransız Lisesi’ni daha iyiye ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı 1998’de Özel Küçük Prens Anaokulu’nu, 1999’da Özel Küçük Prens İlköğretim Okulu’nu ve 2013’te Özel Küçük Prens Lisesi’ni açmıştır.” [x]

Adres-1: Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. Saint Joseph Lisesi Sitesi E Blok No: 62 Kadıköy / İstanbul

Adres-2: Alsancak Mah. Yüzbaşı Şerafettin Bey Sk. No: 39 İç Kapı No: 1 Konak / İzmir


7-Özel Saint Michel Fransız Lisesi (İstanbul)

“Saint-Michel Lisesi, 1886 yılında Beyoğlu Semtinde Ağa Hamam Sokak’ta kurulmuştur. O dönemde 25 öğrencisi olan okul, iyi eğitimi sayesinde kısa sürede tanınmış ve gelişerek büyümeye devam etmiştir. 1923’te, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yılda, frerler tarafından açılan okulun mevcudu 458 öğrenciye ulaşmıştır.

Osmanbey semtinde şimdi bulunduğu yerinde olan Jeanne d’Arc Koleji ile birleşmiş, devletin eğitim anlayışıyla örtüşen eğitimi ile gelişimini sürdürmüştür. Eğitim her zaman Fransızca ve Türkçe olarak yapılmış; fakat o dönemde semtin ve şehrin kozmopolitliği gereğince Yunanca, İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerinin de eğitimleri verilmiştir. Meslek ve ticaret eğitimi, daha çok değişen toplum gereksinimlerini karşılama amacına yönelik olmuştur. 1970’ten bu yana karma eğitime kademeli [olarak geçiş sağlamıştır.]” [x]

Adres: Cumhuriyet Mah. Abide-İ Hürriyet Cad. S.Michael Okulu Blok No: 17 Şişli / İstanbul


8-Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi (İstanbul)

“[Okul] 22 Haziran 1846‘da ‘Şefkat Rahibeleri‘ tarafından kurulmuş, Saint-Vincent de Paul [ismiyle] ilk defa eğitim öğretime kapılarını aç[tı]. Taksim’de Fransız Konsolosluğu’nun yakınında, Fransız Hastanesi’nin bulunduğu binada faaliyete geçti. 1853 [yılında] öğrencilerin gürültüsü hastaları rahatsız ettiğinden, yer değişikliği söz konusu oldu ancak bu sanıldığı kadar kolay bir süreç değildi… Taşınmak tam 31 yıl sürecekti. 1884 [yılında] okul, hastaneye ait başka bir binaya taşındı. 1893 [yılında] Şefkat Rahibeleri Beyoğlu, Bursa Sokağı, 33 numaraya taşındılar. Fakat bu bina sürekli artan öğrenci mevcuduna uygun değildi. 1914 [yılında] 554 kız öğrenciden oluşan bir mevcut, 15 rahibeden oluşan bir öğretmen kadrosu vardı. Ancak savaşın başlamasıyla rahibeler gitmek durumda kaldılar ve Bursa sokağındaki binaya el koyuldu. 1919 [yılında] Rahibeler geri döndüler. Ancak bıraktıkları hiçbir şey yerinde değildi. Derslere devam etmek imkansızdı. Lazarist rahiplerin aynı bölgede “Sainte Pulchérie” isimli bir erkek ortaokulları vardı. Bu okul 1890’da İtalyan Cizvit rahipler tarafından kurulmuştu. Lazarist rahipleri bu binayı rahibelere tahsis ettiler ve savaştan sonra çok zor şartlarda da olsa eğitim ve öğretim faaliyeti tekrar başladı. O dönemde 5 rahibe vardı. Okulda 630 öğrenci bulunuyordu, ancak rahibe sayısı bu öğrenci mevcudu için yeterli değildi.

1927 [yılında] okul, resmi makamlarca orta öğretim kurumu olarak tanındı. Toplam 740 öğrenci kayıtlıydı. Ancak aynı yıl okul 9 ay süreyle kapatılacaktı. 1930 [yılında] Yeni yasalar doğrultusunda tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenler tarafından Türkçe olarak işleniyordu.
1932 [yılında] Öğrenci mevcudu 632 idi. Yeni yasaların akabinde mevcutta düşüşler yaşandı. 1933 [yılında] 532 öğrenci, 1934 [yılında] 430 öğrenci, 1967 [yılında] 563 öğrenci mevcudu vardı. Bu öğrencilerden 25’i ilkokulda, 538’i ortaokulda eğitim görüyordu. 8’i Fransız olmak üzere 37 öğretmen görev yapıyordu. 1971 [yılında] İlkokulu kapatıldı. (Sadece 14 öğrenci vardı.) 1976 [yılında] 569 öğrenci vardı. Kurum Milli Eğitim’e bağlandı. 1984 [yılında] 27 öğretmen vardı.

1988-1989 [yılında] 352 öğrenci, 2’si Fransız 27 öğretmen; 1990-1991 [yılında] 369 öğrenci, 31 öğretmen; 1992-1993 [yılında] 379 öğrenci, 31 öğretmen; 1999-2000 [yılında] 243 öğrenci – Lisenin açılışı ve karma eğitime geçiş; 2000-2001 [yılında] 214 öğrenci, 27 öğretmen; 2001-2002 [yılında] 247 öğrenci, 29 öğretmen; 2002-2003 [yılında] 250 öğrenci, 39 öğretmen; 2003-2004 [yılında] 292 öğrenci, 37 öğretmen; 2004-2005 [yılında] 300 öğrenci, 38 öğretmen; 2005-2006 [yılında] 302 öğrenci, 37 öğretmen [okul 160. yılını kutladı (1846-2006); 2006-2007 [yılında] 364 öğrenci, 46 öğretmen; 2007-2008 [yılında] 369 öğrenci, 46 öğretmen; 2008-2009 [yılında] 380 öğrenci, 50 öğretmen; 2009-2010 [yılında] 396 öğrenci, 49 öğretmen; 2010-2011 [yılında] 393 öğrenci, 50 öğretmen; 2011-2012 [yılında] 410 öğrenci, 52 öğretmen; 2012-2013 [yılında] 417 öğrenci, 52 öğretmen; 2013-2014 [yılında] 436 öğrenci, 50 öğretmen; 2014-2015 [yılında] 451 öğrenci, 52 öğretmen; 2015-2016 [yılında] 448 öğrenci, 52 öğretmen Fransız Sarayı’nda düzenlenen büyük bir balo ile okulun 170. yılı kutlandı; 2016-2017 [yılında] 445 öğrenci, 53 öğretmen; 2017-2018 [yılında] 441 öğrenci, 57 öğretmen; 2018-2019 [yılında] 452 öğrenci, 58 öğretmen; 2019-2020 [yılında] 464 öğrenci, 57 öğretmen; 2020-2021 [yılında] 483 öğrenci, 60 öğretmen; 2021-2022 [yılında] 471 öğrenci, 53 öğretmen [vardı]” [x]

Adres: Katipmustafa Çelebi Mah. Çukurlu Çeşme Sk. Sainte Pulcherıe Fransız Lisesi Blok No: 7 İç Kapı No: 1 Beyoğlu / İstanbul


9-Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi (İstanbul)

“Bugünkü adıyla Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi, Immacolata Concezione d’Ivrea’dan Suor Madre Luigia CANEGRATİ’nin teşebbüsleri ve Sultan Abdülaziz’in fermanıyla 1870 yılında açılmıştır. Türkiye’de ikamet eden İtalyan çocuklara, anaokulu ve ilkokul olmak üzere iki kademede eğitim veren kurum, daha sonraları bünyesine Türk öğrencileri de kabul etmeye başlamıştır. İlk açıldığında 80 öğrencisi ile Kumbaracı Yokuşu’ndaki binasında eğitime başlayan okul, 1876 yılında Suterazi Sokağı’ndaki okul daha büyük olan binaya taşınmış ve eğitime burada devam etmiştir. 1882 yılında ise 350 öğrencisi ile iki binadan oluşan bugünkü yerine geçmiştir.

Türk-İtalyan (1911-1912) ve I. Dünya (1915-1918) savaşları nedeniyle bir süre eğitim faaliyetlerine ara verilse de 1919 yılında Orta Kısım açılmış ve İtalyanca bilmeyen öğrenciler için ortaokula bağlı olarak bir de Hazırlık sınıfı eklenmiş ve okulun adı “Özel İtalyan Kız Ortaokulu” olarak değişmiştir. 1937 yılından itibaren Türk öğrenciler, yasa gereği ilkokul kısmına kabul edilmediler. 2009 yılına kadar ilkokul kademesinde sadece yabancı ve İtalyan uyruklu çocuklar eğitim gördü. 2009 yılında ilkokul İtalyan Konsolosluğu bünyesine taşındı.

1959 yılında anaokulu ve ilkokul sınıfları, 1996 yılındaysa ortaokul karma eğitime başladı ve okul “Özel İtalyan Karma Ortaokulu” ismini aldı. 1996 yılında zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkaran yasa ile ortaokul bölümü kademeli olarak kapatıldı. 2000 yılından itibaren okul, İtalyan ve Türk öğrencileriyle yabancı uyruklu tüm öğrencilerin girebildiği ve eğitim süresi hazırlık sınıfı dahil beş yıl olan lise eğitimine “Beyoğlu İtalyan Lisesi” ismiyle başladı. Sonrasında İtalya’daki liselerle denklik belgesi alındı ve okul[un] adı 2005-2006 öğretim yılı başında “Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi” olarak değiştirilerek bugünkü halini aldı.” [x]

Adres: Ağa Hamam Turnacıbaşı Sok.No:20 Beyoğlu/İstanbul


10-Özel İtalyan Lisesi (İstanbul)

“Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ceneviz, Venedik ve Sicilyalılar İstanbul’un Haliç kıyılarında ve özellikle Galata semtinde ticaretle uğraşmak için padişahtan izin almışlardı. Bu bölgeye yerleşen İtalyan halkının lisanında genellikle Genova lehçesi hakim olduğundan, varlıklı aileler çocuklarının öğrenimi için özel eğitimciler tutmakta, durumu iyi olmayanların eğitimi ise Katolik din adamları tarafından sürdürülmekteydi.

1861 yılında İtalyan diplomatların girişimiyle İstanbul’daki İtalyan aileler için, akşamları faaliyet gösterecek bir İtalyan okulunun açılması sağlandı. Ancak İtalyanca, Aritmetik, Geometri gibi dersler Santa Maria Draperis Kilisesi’nde öğretilmeye devam ediliyordu. Aynı yılda hayır amaçlı kurulan “Società Operaia” adli işçi derneğinin, açılan okulun yetersizliğini göz önünde bulundurarak, İtalyan Hükümeti nezdinde çeşitli girişimlerde bulunması neticesinde, 1888 yılında Polonya Sokaği’nda “Kraliyet İlk ve Ortaokulu” hizmete girdi.

Kraliyet İlk ve Ortaokuluna, 1885 yılında Beyoğlu Hayriye Caddesi’nde 16 numaralı binada eğitime açılan “İtalyan Ticaret Okulu” bağlandı. 1900 yılında ise bu üç yıllık ticaret okuluna, dört yıllık lise bölümü eklendi. Buradan mezun olanlar İtalya Krallığı’nın ticaret yüksek okulları ile Napoli Doğu Bilimleri Enstitüsü’ne girmeye hak kazanıyorlardı. 1910-1911 döneminde Kraliyet ilk ve ortaokuluna, Latince dersinin okutuldugu dört yıllık lise bölümü ilave edildi. Okula Türk öğrencilerin kaydı da bu yıllarda başladı.

İtalyan okulu Trablusgarp Savaşı süresince öğrenimine ara verdi. 1913-1914 ögretim yılında yeniden faaliyete geçti ancak, 30 Nisan 1915’te bu defa da Birinci Dünya Savaşı nedeniyle kapatıldı. Savaştan sonra, 1919 yılında, İtalyan Ortaokulu ve Lisesi, o tarihte Avusturya tarafından savaş tazminatı olarak İtalya’ya verilen, Tom Tom Kaptan Sokak’ta bulunan şimdiki binasına taşındı.

1920 yılında Polonya Sokağı’ndaki Ticaret Okulu ve Lisesi de aynı binaya nakledildi. Böylece Latince’nin okutulduğu orta ve lise bölümüyle, orta ticaret ve lise ticaret bölümlerinden oluşan iki alanlı bir eğitim kurumu hizmet vermeye başladı. İtalyanca bilmeyen öğrencilere bu kurumda öğrenim olanağı sağlamak için aynı yıl İtalyanca Hazırlık Sınıfı da hizmete girdi.

Okulun eğitim ve öğretimi zaman içindeki değişiklik ve gelişmeler çerçevesinde faaliyetini sürdürdü. Ticaret Bölümü 1966 yılında kademeli olarak kapatıldı. Bir yıl hazırlık, üç yıl ortaokul, dört yıl lise olmak üzere Fen alanında eğitim veren Özel İtalyan Lisesi, İlkögretim Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, ortaokul öncesi hazırlık sınıfını, lise öncesi hazırlık sınıfı haline dönüştürerek, Fen ve Türkçe-Matematik alanlarında eğitim ve öğretimine devam etti.

İtalyan Lisesi, dört yıllık lise eğitimi vermesi nedeniyle, öğrenciler[ine] İtalya’da istedikleri üniversitelerde öğrenimlerine devam etme şansı tanımaktadır. Ayrıca, İtalyan uyruklu öğrenciler ile birlikte, lise öğrenimlerinin sonunda “Maturità” – İtalyan Devlet Diploması sınavı ile mezun olabilmektedirler.” [x]

Adres: Tomtom Mah. Tomtom Kaptan Sk. Özel İtalyan Lisesi Blok No: 3 İç Kapı No: 2 Beyoğlu / İstanbul

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz