Türkiye’yi Yönetenlerin Memleketleri Haritası (26.11.2021)


Türkiye’yi Yönetenlerin Memleketleri Haritası (26.11.2021)
Harita: DrDataStats.com

Yukarıdaki harita Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası ve 1982 Anayasasındaki değişiklik hükümlerinde yer alan Yasama, Yargı ve Yürütme organlarını yönetenlerin memleketlerine göre hazırlanmıştır. Haritaya göre 49 üst düzey devlet yöneticisinden 6 kişi Trabzonlu, 3 kişi Konyalı, 3 kişi Çorumludur. Haritada iller üzerine gelindiğinde ildeki üst düzey devlet yöneticilerinin sayısı, isimleri, yaşları ve görevleri görülecektir. Haritalarda isimlerin yazımı protokol listesine göre yazılmamıştır.