Yıllar Bazında Türkiye’ye Gelen ve Türkiye’den Yurtdışına Çıkanların Geliş veya Gidiş Amaçlarına Göre Dağılımları (Sayı ve Oran)

237

Yıllar Bazında Türkiye’ye Gelen ve Türkiye’den Yurtdışına Çıkanların Geliş veya Gidiş Amaçlarına Göre Dağılımları (Sayı ve Oran)

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafikte en sağdaki sayılar, ilgili yılda tüm geliş veya gidiş amaçlarına göre kişilerin toplam sayılarıdır. Grafikte, ‘yabancı turist’ olarak isimlendirilen grup Türkiye’ye gelip Türkiye’den çıkış yapan yabancı ziyaretçi sayılarını; ‘gelen vatandaş’ olarak isimlendirilen grup Türkiye’ye gelip Türkiye’den çıkış yapan yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarını; ‘giden vatandaş’ olarak isimlendirilen grup ise Türkiye’den yurtdışına giden Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarını ifade etmektedir.