Yıllara Göre Türkiye’de Cinsiyetlere Göre Vali Sayıları


Yıllara Göre Türkiye’de Cinsiyetlere Göre Vali Sayıları

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafik Türkiye’de valilerin cinsiyetler bazında sayılarını ve toplam sayılarını göstermektedir.