Yıllara Göre Türkiye’de Doğal Koruma Alanları (adet/alan-hektar)

Yıllara Göre Türkiyede Doğal Koruma Alanları (adet/alan-hektar)