Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Tüketimin Kullanım Yerlerine Göre Dağılımı (MWh/%)


Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Tüketimin Kullanım Yerlerine Göre Dağılımı (MWh)

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com