Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Binaların Otopark Bulunma Durumuna Göre Dağılımı


Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Binaların Otopark Bulunma Durumuna Göre Dağılımı

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafik Türkiye’de hanehalklarının bina katsayısına göre dağılımını göstermektedir. 2021 yılında Türkiye’de 25.329.833 hanehalkı vardır; hanehalklarının % 43’ü (10.892.876 hanehalkı) otoparklı binalarda, % 57’si (14.436.957 hanehalkı) otoparkı olmayan binalarda yaşamaktadır.