Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlardaki Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı


Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlardaki Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafik Türkiye’de hanehalklarının ikamet ettikleri konutların mülkiyet durumuna göre dağılımını göstermektedir. Örnek olarak 2021 yılında Türkiye’de 25.329.833 hanehalkı vardır; hanehalklarının 15.384.812’si kendi evlerinde yaşamaktadır.