Yıllara Göre Türkiye’de Kurulan/Kapanan ve Tasfiye Edilen Şirket, Kooperatif ve Gerçek Ticari İşletme Sayıları

Yıllara Göre Türkiyede Kurulan/Kapanan ve Tasfiye Edilen Şirket, Kooperatif ve Gerçek Ticari İşletme Sayıları