Yıllara Göre Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nın Dünya Toplam Yurtiçi Gayrisafi Hasılası’na Oranı (%)


Yıllara Göre Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nın Dünya Toplam Yurtiçi Gayrisafi Hasılası’na Oranı (%)

Veri: World Bank

Grafik: DrDataStats.com