Bir Çay Kaşığına Kaç Pirinç Sığar?


Sorumuz şu: 1 çay kaşığına kaç pirinç sığar?

Hesaplamaya çalışalım:

1 çay kaşığı pirinç 4 gram

1000 pirinç (baldo) 38-39 gram

1000 pirinç (osmancık) 33-34 gram

1000 pirinç ortalama 36 gram

1000/9 pirinç 36/9 gram

111 pirinç 4 gram

Bu durumda bir çay kaşığına 100-120 pirinç sığar.