Dünya Geneli Dijital Reklam Harcamaları

Reklam; Türk Dil Kurumu tarafından “Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol” tanımlanmış. Televizyon seyrederken, radyo dinlerken program aralarında görürüz, işitiriz, reklamları. Gazeteler, dergiler reklamlarla dolu olur. Bina sahipleri binalarının bir yüzlerine reklam almak için çaba gösterirler. Yol boyunca billboard reklamları ile karşılaşırız.

İnternet çağında ise artık dijital reklamlarla karşılaşıyoruz. Bazen web sitelerinde gezinirken tam da ilgi duyduğumuz ürünler veya fırsatlar karşımıza çıkıyor. Dijital reklamcılık artık reklam sektörünün en önemli parçalarında biri oldu. Dünya geneli dijital reklam harcamalarını inceledik, aşağıda.

Dijital reklam harcamaları

Dünya geneli reklam harcamaları toplamı 2019 yılında 634 milyar $, 2020 yılında 587 milyar $ olurken (2019 yılına göre % 7,5 azalmış) 2021 yılında dünya geneli reklam harcamaları toplamının 620 milyar $ (2020 yılına göre % 5,6 artış) olacağı, 2022 yılında dünya geneli reklam harcamalarının 652 milyar $ olacağı tahmin edilmektedir.[1]

2019 yılında reklam harcamalarının % 48’i, 2020 yılında reklam harcamalarının % 50’si dijital reklam harcamasıdır. 2023 yılında ise bu oranın % 58 olacağı tahmin edilmektedir.[1]

2020 yılındaki dijital reklam harcamalarının ise % 55,2’si görüntülü reklam; % 40,2’si arama motoru reklam harcamasıdır.[2] Görüntülü reklam, arama motoru reklamının ne olduğunu biz de merak ettik ve aşağıda kısa şekilde özetledik.

WARC Global Trends verilerine göre global reklam harcamaları 2019 yılında % 10,2 azalmıştır. Reklam mecraları bazında baktığımızda ise 2019 yılına göre 2020 yılında reklam harcamaları sosyal medya reklamlarında % 9,3 artmış, online video reklamlarında % 79 artmış, display reklamlarda % 3,3 artmış, arama motoru reklamlarında ise % 1,9 artmıştır. Geleneksel medya türlerinden televizyon reklam harcamaları % 16,1 azalırken, radyo reklam harcamaları % 18,4; dergi reklam harcamaları % 25,4; gazete reklam harcamaları % 25,5; açık hava reklamlarında % 27,3 ve sinema reklamlarında % 46,5’luk bir azalma olmuştur.[1]

Dijital reklam türleri

Dijital reklamları altı grupta sınıflandırmak mümkündür:

1-Display (görüntülü) reklamlar : Web sitelerinin her sayfasında karşılaşılan kişiye özel olmayan reklamlardır.
2-Native (doğal) reklamlar: Display reklamların kişiye özel olanlarıdır, kişinin aışkanlıklarına ve internet geçmişine göre yayımlanır.
3-Sosyal medya (social media) reklamları: Sosyal medyada (Facebook, twitter, instagram) yayımlanan reklamlardır.
4-Arama motoru dijital reklamları (Search engine marketing – SEM): Kişinin arama sonuçlarına göre yayımlanan reklamlardır.
5-Video reklamları: Video yayınlarında öncesinde ve sırasında yayımlanan reklamlardır.
6-E-posta reklamları (E-mail marketing): E-postalarla yapılan reklamlardır.