Enerji Santral Çeşitleri

Enerji kaynaklarına ulaşım ve enerji kaynaklarının paylaşımı uluslararası krizlerin tam ortasında yer alıyor. Ülkeler enerji ihtiyaçlarının giderilmesi için 19. yüzyılın sonlarından itibaren ülkelerin coğrafi konumlarına, doğal kaynaklarına ve gelişmişliklerine göre birçok santral inşa ediyorlar: Suyun mekanik enerjisinden faydalanılan hidroelektrik santraller, katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı termik santraller, rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerji santralleri ve nükleer santraller. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak da inşa edilen santral türleri de değişiyor.

Enerji Santral Çeşitleri

 1. Hidroelektrik Santraller: Suyun kinetik enerjisinin türbinleri dönüştürmesi ile elektrik üretimi yapılır.
  • Akarsu Tipi (Barajsız) Hidroelektrik Santraller: Akarsuların eğiminde faydalanılır.
  • Depo Tipi (Barajlı) Hidroelektrik Santraller: Barajlarda suyun oluşturduğu potasniyel enerjiden faydalanılır.
  • Med-Cezir (Gel-Git) Hidroelektrik Santraller: Gelgitlerin oluşturduğu akıntıların gücünden faydalanılır.
  • Depresiyon Hidroelektrik Santraller: Deniz suyunun fazla buharlaşmasından faydalanılır.
 2. Termik Santraller: Katı, sıvı veya gaz halinde bulunan termik kaynağın yakılmasıyla elde edilen ısının mekanik enerjisinin alternatörler yardımıyla elektrik üretilmesini sağlarlar.
  • Kömür Santralleri: Kömürün yakılmasıyla ısınan su buharları türbinleri döndürür, elektrik üretimi yapılır.
  • Fuel-oil Santraller: Ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen fuel-oil’in yakılması yoluyla elde edilen mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.
  • Doğalgaz Santralleri: Doğalgazın yakılmasıyla elde edilen ısı elektrik enerjisine dönüştürülür.
  • Jeotermal Santraller: Yeraltı kaynaklarının sahip olduğu ısı türbinleri döndürür, elektrik enerjisi elde edilir.
  • Biyogaz (Biyokütle) Santralleri: Organik atıkların, hayvan gübresinin, çöplerin vs. çürümesiyle oluşan metan gazının yakılarak enerji üretilir.
 3. Yenilenebilir Enerji:
  • Rüzgar Enerji Santralleri: Rüzgar enerjisi rüzgar türbinlerini döndürür, alternatörden elektrik üretimi yapılır.
  • Güneş Enerji Santralleri: Güneş (solar) enerji panelleri güneş pillerini (akülerini) şarj eder, elektrik üretimi yapılır.
 4. Nükleer Santraller: Reaktörlerde oluşturulan ısı suyu buhara dönüştürür, su buharı türbinleri döndürür, elektrik üretimi yapılır.