İlk Bilgisayar: ENIAC

İlk bilgisayar Pennsylvania Üniversitesi’nden John W. Mauchly ve J. Presper Eckert tarafından geliştirilen devasa makina ENIAC’tır. 167 metrekarelik büyüklüğüyle ENIAC, 2.000’in üzerinde vakum tüpe sahip olan ilk makina idi; ENIAC’ta 18.000 vakum tüp vardı. İlk yüksek hızlı elektronik dijital bilgisayar olarak kabul edilen ENIAC, 1946-1955 yılları arasında kullanıldı. [1]

1943-1945 yılları arasında geliştirilen ENIAC, toplama, çarpma, bölme ve kare kök alma işlemleri yapabiliyordu. [2]

6.000 adet manuel anahtara, 17.648 vakum tübe, 70.000 transistöre ve 10.000 kapasitöre sahip olan ilk defa 1945 Kasım’ında çalıştırılmış olan ENIAC (Electronic Numerical  Integrator and Computer) Amerika Birleşik Devletleri ordusu adına üretilmiştir. ENIAC – o gün için çok büyük bir başarı olan – 5.000 sayıyı sadece bir saniyede toplayabiliyordu. ENIAC, hafızasında herhangi bir komut tutamazdı. Bir seferde sadece bir program çalıştırabilirdi. ENIAC’ın tekrar programlanması için iki gün gerekirdi. [3]

ABD hükümetine 400.000 $’a mal olan ENIAC, [30 tonluk] bir canavardı. [4] ENIAC, ilk kez kamuoyu önüne 15 Şubat 1946’da çıkarılmıştı. Her ne kadar ENIAC İkinci Dünya Savaşı’nda balistik tabloların üretimi için geliştirilmesi amaçlansa da savaşın bitmesi sonrası ENIAC bilimsel hesaplamalar için kullanıldı. [4]

ENIAC’ın çok fazla yer kaplamasının sebebi ENIAC’ta kullanılan avuç büyüklüğündeki vakum tüplerdir. 1950’lerde kullanılan vakum tüpler, 1950’ler ve 1960’larda yerini tırnak büyüklüğündeki transistörlere bırakırken; transistörler 1960’larda ve 1970’lerde yerini entegre devrelere; entegre devrelerde 1970’lerden beri yerini silikon bilgisayar çiplerine bırakmıştır. [1]