Para Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı?

Para kullanılmadan önce alışverişler için malların takası yapılıyordu. Takas yerine daha sonra sığır, koyun, deve ve benzeri hayvanlar para olarak kullanılmaktaydı. Çin’de deniz kabukları MÖ-1000’li yıllardan önce kullanılmakta idi. MÖ-1000’li yıllardan itibaren bronz ve bakırdan yapılan metaller Çin’de para olarak kullanılmaya başlandı. Çin’in dışında kullanılan ve modern madeni para olarak adlandırılan ilk para MÖ-500’lerden itibaren Lidyalılar tarafından kullanılan gümüş paralardır. [1]

Çinliler MÖ-118’den itibaren ilk banknot olarak kabul edilen deri paralar kullandılar. 806 yılından itibaren Çin’de kağıt para kullanılmaya başlandı, fakat enflasyon nedeniyle 1455 yılından itibaren kağıt para kullanımı bitti. [1]