Sektörlerin Gayrisafi Yurtiçi Hasılalara Katkısı:Tarım, Ormancılık ve Balıkçılıkta Sektörel Büyüklük -En Yüksek 20 Ülke (milyon $) (2000-2020)