Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Santrallerinde Kurulu Gücün Kamu ve Özel Sektöre Göre Dağılımı


Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Santrallerinde Kurulu Gücün Kamu ve Özel Sektöre Göre Dağılımı

Veri: TEİAŞ

Grafik: DrDataStats.com