Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Üretiminin Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı


Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Üretiminin Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı (1970-2020)
Veri: TÜİK, TEİAŞ
Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafikte Kömür ve Kömür Türevleri kategorisi taşkmöürü, asfaltit, ithal kömür ve lünyit toplamını; Svı Yakıt kategorisi Fuel-oil, motorin, LPG ve Nafta toplamını; Yenilenebilir Enerji ve Atıklar kategorisi, yenilenebilir, atık, atık ısı, jeotermal, rüzgar ve güneş toplamını verirken diğer kategoriler Doğal Gaz ve Hidroliktir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here