Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Üretiminin Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı


Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Üretiminin Enerji Kaynaklarına Göre Dağılımı (1970-2022)
Veri: TÜİK, TEİAŞ
Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafikte Kömür ve Kömür Türevleri kategorisi taşkömürü, asfaltit, ithal kömür ve linyit toplamını; Svı Yakıt kategorisi Fuel-oil, motorin, LPG ve Nafta toplamını; Yenilenebilir Enerji ve Atıklar kategorisi, yenilenebilir, atık, atık ısı, jeotermal, rüzgar ve güneş toplamını verirken diğer kategoriler Doğal Gaz ve Hidroliktir.