Türkiye’de Faaliyette Olan Azınlık/Yabancı ve Milletlerarası Liseler (2021/2022)

Türkiye’de devlet okulları dışında eğitim-öğretim faaliyeti yapan özel öğretim kurumları da bulunmaktadır. Özel okulların işleyiş şekillerini düzenleyen 08/02/2017 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre özel okullar Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilerce kurulmuş tüzel kişiler ya da yabancılar tarafından açılabilmektedir. Türkiye’deki özel okullar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dört grupta sınıflandırılmaktadır:

1-Türk okulları: Bu okullar Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ya da gerçek kişilerce kurulmuş olan tüzel kişilerce kurulabilmektedir.

2-Azınlık okulları: Bu okullar Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okullardır. Bu okullarda Rum, Musevi ve Ermeni azınlıklarına mensup yalnız kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocukları okuyabilmektedir.

3-Yabancı okullar: Bu okullar yabancılar tarafından Osmanlı Devleti döneminde açılmış olan okullardır ve 5580 sayılı Kanun kapsamında bu tür yeni bir okul açılamamaktadır.

4-Milletlerarası okullar: Bu okullar yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri okullardır. Bu okullar yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Cumhurbaşkanının izniyle açılabileceği gibi Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından da açılabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı yıllık istatistik kitabına göre hazırlanmış olan aşağıdaki tablolardan Tablo-1 okulöncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde Türkiye’deki özel okulların dağılımını göstermektedir. Tablo-1’e göre Türkiye’de 3.998 özel anaokulu arasında 4 azınlık anaokulu bulunurken, 2.039 özel ilkokul arasında 23 azınlık anaokulu, 1 yabancı anaokulu ve 81 milletlerarası anaokulu bulunmaktadır. Türkiye’de 2.284 özel ortaokul arasında ise 20 azınlık ortaokulu ve 77 milletlerarası ortaokul bulunmaktadır.

Tablo-1TürkAzınlıkYabancıMilletlerarasıTOPLAM
Anaokulu3.99443.998
İlkokul1.934231812.039
Ortaokul2.18720772.284

Türkiye’de 3.231 genel lise ve 379 özel mesleki ve teknik lise bulunmaktadır. Özel mesleki ve teknik liseler arasında azınlık, yabancı ya da milletlerarası lise bulunmazken genel liselerin dağılımı aşağıdaki tabloda (Tablo-2) verilmiştir. Tablo-2’ye göre Türkiye’de genel öğretim yapan özel liseler arasında 11 azınlık lisesi, 11 yabancı lise ve 91 milletlerarası lise bulunmaktadır.

Tablo-2Genel
Türk Lisesi3.118
Ermeni Lisesi5
Musevi Lisesi1
Rum Lisesi5
Alman Lisesi1
Amerikan Lisesi1
Avusturya Lisesi1
Fransız Lisesi6
İtalyan Lisesi2
Milletlerarası Lise91
TOPLAM3.231

Türkiye’deki azınlık liseleri (11 lise):

 1. Özel Esayan Ermeni Lisesi
 2. Özel Getronagan Ermeni Anadolu Lisesi
 3. Özel Pangaltı Ermeni Anadolu Lisesi
 4. Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Anadolu Lisesi
 5. Özel Surp Haç Ermeni Lisesi
 6. Ulus Özel Musevi Lisesi
 7. Özel Fener Rum Lisesi
 8. Özel Gökçeada Rum Lisesi
 9. Özel Heybeliada Rum Erkek Lisesi
 10. Özel Zapyon Rum Lisesi
 11. Özel Zoğrafyon Rum Lisesi ve Ticaret Okulu

Türkiye’deki yabancı liseler (11 lise):

 1. Özel Alman Lisesi
 2. Özel Amerikan Robert Lisesi
 3. Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu
 4. Özel Notre Dame de Sıon Fransız Lisesi
 5. Özel Saint Benoit Fransız Lisesi
 6. Özel Saint Joseph Fransız Lisesi (İstanbul)
 7. Özel Saint Joseph Fransız Lisesi (İzmir)
 8. Özel Saint Michel Fransız Lisesi
 9. Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi
 10. Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi
 11. Özel İtalyan Lisesi

Türkiye’deki milletlerarası liseler (91 lise):

 • Özel Afak Akademi Milletlerarası Lisesi
 • Özel Afak Elibdae Milletlerarası Lisesi
 • Özel Aksa Dünya Koleji Milletlerarası Lisesi
 • Özel Al Fırat Milletlerarası Lisesi
 • Özel Al İbdaa Milletlerarası Lisesi
 • Özel Al Maarifa Uluslararası Lisesi
 • Özel Al Mansour Milletlerarası Lisesi
 • Özel Al Nahda Milletlerarası Lisesi
 • Özel Al Rafidain Milletlerarası Lisesi
 • Özel Al Turas Milletlerarası Lisesi
 • Özel Alfarahadi Milletlerarası Lisesi
 • Özel Al-Hadhara Milletlerarası Lisesi
 • Özel Aljazari Science And Technology Milletlerarası Lisesi
 • Özel Almawakeb Milletlerarası Lisesi
 • Özel Almustakbal Milletlerarası Lisesi
 • Özel Alnoor Milletlerarası Lisesi
 • Özel Alryadah Milletlerarası Lisesi
 • Özel Al-Zavra Milletlerarası Lisesi
 • Özel Anadolu Kazanım Milletlerarası Lisesi
 • Özel Ankara El Faizun Milletlerarası Lisesi
 • Özel Ankara Mutlukent Milletlerarası Lisesi
 • Özel Antalya Internatıonal College Of Tourism (Lisesi)
 • Özel Awael Milletlerarası Lisesi
 • Özel Bahçelievler Tulip Milletlerarası Lisesi
 • Özel Berneşti Milletlerarası Lisesi
 • Özel Beylikdüzü Kazanım Milletlerarası Lisesi
 • Özel Beylikdüzü Tulip Milletlerarası Lisesi
 • Özel Brıghts Milletlerarası Lisesi
 • Özel Bursa Kazanım Milletlerarası Lisesi
 • Özel Çankaya Kazanım Milletlerarası Lisesi
 • Özel Dar Alselam Milletlerarası Lisesi
 • Özel Ecyal Ninova Milletlerarası Lisesi
 • Özel El Maarife Milletlerarası Lisesi
 • Özel El Menahil Milletlerarası Lisesi
 • Özel Elit Akademi Milletlerarası Lisesi
 • Özel Emel Ninova Milletlerarası Lisesi
 • Özel Endülüs Milletlerarası Lisesi
 • Özel Esenyurt Menar Milletlerarası Lisesi
 • Özel Esenyurt Zemas Milletlerarası Lisesi
 • Özel Fener Milletlerarası Lisesi
 • Özel Hammurabi Milletlerarası Lisesi
 • Özel Harvest Milletlerarası Lisesi
 • Özel Huda Schools Milletlerarası Lisesi
 • Özel Internatıonal Communıty School Milletlerarası Lisesi
 • Özel Irak Al Hayat Milletlerarası Lisesi
 • Özel Irak Al Nawaris Milletlerarası Lisesi
 • Özel Irak Al-Najah Milletlerarası Lisesi
 • Özel Irak Bilgi Milletlerarası Lisesi
 • Özel Irak Hammurabi Milletlerarası Lisesi
 • Özel İhsan Doğramacı Vakfı Bilkent Uluslararası Lisesi
 • Özel İhsan Milletlerarası Lisesi
 • Özel İhtişamlar Milletlerarası Lisesi
 • Özel İstanbul Internatıonal Lisesi
 • Özel İstanbul Libyan School Milletlerarası Lisesi
 • Özel İzmir Mef Uluslararası Lisesi
 • Özel Kapı Uluslararası Lisesi
 • Özel Kayaşehir Huda Milletlerarası Lisesi
 • Özel Kazanım Milletlerarası Lisesi
 • Özel Keystone Uluslararası Lisesi
 • Özel Klassika-M Uluslararası Lisesi
 • Özel Korean School İnternational Milletlerarası Lisesi
 • Özel Kudüs Milletlerarası Lisesi
 • Özel Kurtuba Milletlerarası Lisesi
 • Özel Manar Milletlerarası Lisesi
 • Özel Manara Milletlerarası Lisesi
 • Özel Mef Uluslararası Lisesi
 • Özel Mezitli Başarının Yolu Milletlerarası Lisesi
 • Özel Milestone Milletlerarası Lisesi
 • Özel Modern English İnternational School Milletlerarası Lisesi
 • Özel Modern Tulib El Faizun Milletlerarası Lisesi
 • Özel Moskova Milletlerarası Lisesi
 • Özel Muhammet Alfatih Milletlerarası Lisesi
 • Özel Mutlukent Milletlerarası Lisesi
 • Özel Müstakbel Milletlerarası Lisesi
 • Özel Nabaa Al Hayat Karma Milletlerarası Lisesi
 • Özel Ninova Müstakbel Milletlerarası Lisesi
 • Özel Oasis Milletlerarası Lisesi
 • Özel Puşkin Milletlerarası Lisesi
 • Özel Rumeli Koleji Milletlerarası Lisesi
 • Özel Safir Milletlerarası Lisesi
 • Özel Sarıyer British İnternational School( Lisesi)
 • Özel Sena Milletlerarası Lisesi
 • Özel Tarabya İngiliz Milletlerarası Lisesi (Prıvate Tarabya Brıtısh Internatıonal School)
 • Özel Temeyyüz Milletlerarası Lisesi
 • Özel Ur Milletlerarası Lisesi
 • Özel Yalova Kazanım Milletlerarası Lisesi
 • Özel Yemenliler Milletlerarası Lisesi