Türkiye’de Oturulan Konutun Mülkiyet Durumuna Göre Fertlerin Dağılımı (%)


Türkiye’de Oturulan Konutun Mülkiyet Durumuna Göre Fertlerin Dağılımı (%)

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafik, Türkiye’de oturulan konutlarda oturanların ev sahibi olanların mı, kiracı olanların mı oturduğunu ya da ev sahibi olmasalar da kira ödemeyenlerin mi oturduğunu ya da oturulan konutun lojman mı olduğunu göstermektedir. Garfikte ‘diğer’ değişkeni, kendi konutunda oturmayıp da kira ödemeyenlerin oranını göstermektedir.