Yıllara Göre Türkiye’de Yükseköğretim Özel Öğrenci Yurtlarının Kapasiteleri

230

Yıllara Göre Türkiye’de Yükseköğretim Özel Öğrenci Yurtlarının Kapasiteleri

Veri: MEB

Grafik: DrDataStats.com

2020-21 ders yılında özel yurtların kapasitesi 3.963 kişidir; 3.096’sı erkek, 867’si kadın.