Yıllar Bazında Türkiye’de Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobillerin Renklerine Göre Dağılımları (Sayı ve Oran)


Yıllar Bazında Türkiye’de Trafiğe Kaydı Yapılan Otomobillerin Renklerine Göre Dağılımları (Sayı ve Oran)

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafikte en sağdaki sayılar, ilgili yılda trafiğe kaydı yapılan tüm renklerdeki otomobillerin sayılarının toplamlarıdır.