Yıllara Göre Türkiye’de Cinsiyetlere Göre Büyükelçi Sayıları


Yıllara Göre Türkiye’de Cinsiyetlere Göre Büyükelçi Sayıları

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafik Türkiye’de büyükelçilerin cinsiyetler bazında sayılarını ve toplam sayılarını göstermektedir.