Yıllara Göre Türkiye’de Cinsiyetlere Göre Milletvekili Sayıları


Yıllara Göre Türkiye’de Cinsiyetlere Göre Milletvekili Sayıları

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

Yukarıdaki grafik Türkiye’de milletvekillerin cinsiyetler bazında sayılarını ve toplam sayılarını göstermektedir.