Yıllara Göre Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payı


Yıllara Göre Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payı

Veri: TÜRSAB

Grafik: DrDataStats.com