Yıllara Göre Türkiye’de Turizm Gelirlerinin İhracata Oranı (%) ve Turizm Giderlerinin İthalata Oranı (%)


Yıllara Göre Türkiye’de Turizm Gelirlerinin İhracata Oranı (%) ve Turizm Giderlerinin İthalata Oranı (%)

Veri: TÜRSAB

Grafik: DrDataStats.com