Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda En Çok Kullanılan Isıtma Sistemine Göre Hanehalklarının Dağılımı

Konutta en çok kullanılan ısıtma sistemi2021 Yılı ($)2021 Yılı (%)
Toplam25.329.833100,0
Soba (doğal gaz, tüp vb. soba dahil)8.861.94335,0
Kat kaloriferi12.083.07947,7
Kalorifer (merkezi)2.829 .22111,2
Klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer sistemler1.538.2616,1
Isıtma sistemi yok 15.6590,1
Bilinmeyen 1.6690,0
Veri: TÜİK