Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Tuvalet Bulunma Durumuna Göre Dağılımı


Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Tuvalet Bulunma Durumuna Göre Dağılımı

Veri: TÜİK

Grafik: DrDataStats.com

2021 yılında konutun içinde tuvalet imkanı olan 24.466.416 hanehalkı, konutun dışında tuvalet imkanı olan olan 861.170 hanehalkı varken konutun içinde ya da dışında tuvalet imkanı olmayan 2.247 hanehalkı vardır.