Yıllara Göre Türkiye’de Orman Alanlarının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı (hektar)

Yıllara Göre Türkiyede Orman Alanlarının Ağaç Türlerine Göre Dağılımı (hektar)