Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Binaların Kat Sayısına Göre Dağılımı

Yıllara Göre Türkiye'de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Binaların Kat Sayısına Göre Dağılımı google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' hanehalkı', decimalSymbol:...

Üçüncü Nesil Tank Üreten Ülkeler ve Tank Modelleri

Üçüncü Nesil Tank Üreten Ülkeler ve Tank Modelleri google.charts.load('current', { 'packages': , // Note: you will need to get a mapsApiKey for your...

TIOBE Endeksi’ne Göre En Popüler İlk 50 Programa Dili (2023 Ocak)

TIOBE Endeksi'ne Göre En Popüler İlk 50 Programa Dili (2023 Ocak) SıraProgramlama DiliRating1Python16.36%2C16.26%3C++12.91%4Java12.21%5C#5.73%6Visual Basic4.64%7JavaScript2.87%8SQL2.50%9Assembly language1.60%10PHP1.39%11Swift1.20%12Go1.14%13R1.04%14Classic Visual Basic0.98%15MATLAB0.91%16Ruby0.80%17Delphi/Object Pascal0.73%18Rust0.61%19Perl0.59%20Scratch0.58%21(Visual) FoxPro0.57%22SAS0.54%23Objective-C0.53%24Lua0.52%25Kotlin0.48%26Ada0.46%27Fortran0.45%28Lisp0.40%29Julia0.36%30Transact-SQL0.34%31COBOL0.33%32Scala0.32%33F#0.31%34Logo0.28%35TypeScript0.25%36Groovy0.24%37Bash0.22%38Dart0.22%39RPG0.22%40PL/SQL0.22%41PowerShell0.19%42Awk0.19%43Prolog0.18%44CFML0.17%45Haskell0.17%46D0.16%47LabVIEW0.15%48Scheme0.15%49ABAP0.14%50OCaml0.14%

Türkiye’de Faaliyette Olan Azınlık/Yabancı ve Milletlerarası Liseler (2021/2022)

Türkiye'de devlet okulları dışında eğitim-öğretim faaliyeti yapan özel öğretim kurumları da bulunmaktadır. Özel okulların işleyiş şekillerini düzenleyen 08/02/2017 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim...

Türkiye’nin Zincir Marketleri (2022 Yılı)

Türkiye'nin Zincir Marketleri (2022 Yılı) google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' mağaza', decimalSymbol: ',',groupingSymbol: '.', fractionDigits:0,}); formatter1.format(data, 1); var...

Türkiye’nin Zincir Marketleri (2021 Yılı)

Türkiye'nin Zincir Marketleri (2021 Yılı) google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' mağaza', decimalSymbol: ',',groupingSymbol: '.', fractionDigits:0,}); formatter1.format(data, 1); var...

Dünya Evcil Köpek Varlığı

Dünya Evcil Köpek Varlığı google.charts.load('current', {'packages':, // Note: you will need to get a mapsApiKey for your project. // See: https://developers.google.com/chart/interactive/docs/basic_load_libs#load-settings 'mapsApiKey': 'AIzaSyCxTep1SlUqey7atdUSUtUojoqKoA0O65M ' }); google.charts.setOnLoadCallback(drawRegionsMap); function drawRegionsMap() {var data...