Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda En Çok Kullanılan Isıtma Sistemine Göre Hanehalklarının...

Konutta en çok kullanılan ısıtma sistemi2021 Yılı ($)2021 Yılı (%)Toplam25.329.833100,0Soba (doğal gaz, tüp vb. soba dahil)8.861.94335,0Kat kaloriferi12.083.07947,7Kalorifer (merkezi)2.829 .22111,2Klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer sistemler1.538.2616,1Isıtma...

Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Isınma Amacıyla En Çok Kullanılan Ana Yakıt...

En çok kullanılan ana yakıt türü2021 Yılı (#)2021 Yılı (%)Toplam25.329.833100,0Katı yakıt (kömür, odun vb.)8.482.44533,5Fuel-oil15.6770,1Doğalgaz15.099.15459,6LPG54.6000,2Elektrik1.570.2186,2Güneş Enerjisi3.5340,0Jeotermal Enerji86.0220,3Diğer1.0820,0Bilinmeyen1.4420,0Isıtma sistemi yok15.6590,1

Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Banyo Bulunma Durumuna Göre Dağılımı

Yıllara Göre Türkiye'de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Banyo Bulunma Durumuna Göre Dağılımı google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' hanehalkı',...

Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Tuvalet Bulunma Durumuna Göre Dağılımı

Yıllara Göre Türkiye'de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Tuvalet Bulunma Durumuna Göre Dağılımı google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' hanehalkı',...

Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Borulu Su Bulunma Durumuna Göre Dağılımı

Yıllara Göre Türkiye'de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Borulu Su Bulunma Durumuna Göre Dağılımı google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:'...

Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutların Oda Sayısına Göre Dağılımı

Yıllara Göre Türkiye'de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutların Oda Sayısına Göre Dağılımı google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' hanehalkı', decimalSymbol:...

Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlardaki Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı

Yıllara Göre Türkiye'de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlardaki Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' hanehalkı', decimalSymbol:...

Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Binaların İnşa Yılına Göre Dağılımı

Yıllara Göre Türkiye'de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Binaların İnşa Yılına Göre Dağılımı google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' hanehalkı', decimalSymbol:...

Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Binaların Otopark Bulunma Durumuna Göre Dağılımı

Yıllara Göre Türkiye'de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Binaların Otopark Bulunma Durumuna Göre Dağılımı google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' hanehalkı',...

Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Binaların Asansör Bulunma Durumuna Göre Dağılımı

Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Binaların Asansör Bulunma Durumuna Göre Dağılımı google.charts.load('current', {packages: }); google.charts.setOnLoadCallback(drawMultSeries); function drawMultSeries() { var data = google.visualization.arrayToDataTable(, , ]); var formatter1 = new google.visualization.NumberFormat({suffix:' hanehalkı',...