Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların ekran başında geçirdikleri sürelerin neden olduğu durumlar konusundaki düşünceleri

Çocukların düşünceleri (%) 6-15 Yaş 6-10 Yaş 11-15 Yaş
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Daha az ders çalışıyorum 33.5 36.3 30.5 31.4 33.1 29.6 35.6 39.5 31.5
Ailemle daha az vakit geçiriyorum 27.7 30.3 24.9 24.8 27.0 22.4 30.6 33.6 27.5
Daha az kitap okuyorum 35.9 39.3 32.2 32.9 34.7 30.9 38.9 43.9 33.6
Daha az uyuyorum 17.2 18.0 16.4 14.9 14.7 15.1 19.5 21.3 17.6
Arkadaşlarımla yüz yüze daha az görüşüp daha az oyun oynuyorum 25.4 27.1 23.5 23.5 24.1 23.0 27.3 30.3 24.1

TÜİK tarafından yaptırılan “Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması kapsamında 29 Mart-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 6-15 yaş grubundaki çocuklara uygulanmıştır.

Tablo 1: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların İnternet kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 2: Düzenli internet kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre İnternet kullanım amaçları
Tablo 3: Düzenli internet ve bilgisayar kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre haftalık ortalama kullanım süreleri
Tablo 4: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların sosyal medya kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 5: Düzenli sosyal medya kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre günlük ortalama sosyal medya kullanım süreleri
Tablo 6: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların cep telefonu/akıllı telefon kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 7: Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre telefonu kullanım amaçları
Tablo 8: Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre telefon kullanım davranışları
Tablo 9: Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre günlük ortalama telefon kullanım süreleri
Tablo 10: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların bilgisayar kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 11: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların kullandığı bilgisayar türleri
Tablo 12: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların sadece kendi kullanımında olan bilişim teknolojileri ürünlerinin oranı
Tablo 13: Cinsiyete ve yaş grubuna göre dijital oyun oynayan çocukların oyun oynama sıklığı
Tablo 14: Düzenli dijital oyun oynayan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre günlük ortalama oyun oynama süreleri
Tablo 15: Düzenli dijital oyun oynayan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre oynadıkları oyun türleri
Tablo 16: Düzenli dijital oyun oynayan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre dijital oyun oynaması konusundaki düşünceleri
Tablo 17: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların ekran başında geçirdikleri sürelerin neden olduğu durumlar konusundaki düşünceleri
Tablo 18: Cinsiyete göre çocukların bilgisayar, İnternet ve cep telefonu/akıllı telefon kullanımına başlama ortalama yaşları